גן הגיאומטרי

הגן הגיאומטרי התפתח בצרפת בחצרות המלוכה בתקופת הבארוק (המאה ה- 17)
מתוך ניסיון לכפות את הרציונל האנושי על צורות הטבע כל קומפוזיציית הגן, ברמת המקרו וגם בפרטי העיצוב, היו גיאומטריים. חלוקה אורתוגונלית, זוויות ישרות וקוים ישרים, קרקע אופקית, ערוגות בעלות צורות גיאומטריות ברורות וגיזום תואם.
בגינה שליפנכם באמצעות שימוש בצמחים שחוזרים על עצמם, בקבוצות קטנות וגיזומם בצורות גיאומטריות, התקבל גן פורמלי.
השתמשתי גם בעיקרון החזרתיות דבר שמשרה בגינה תחושה הרמונית ואופי אחיד.