גן נולינות

בגן זה נבחרה הנולינה כצמח מרכזי והשימוש בו נעשה בגדלים שונים.

שתי נולינות גדולות ופיסוליות, אחרות בגדלים בינוניים ונולינות קטנות שנותנות מראה של דגניים נמוכים ליצירת מאין דשא.

הנולינה היינו צמח שמוצאו במדבריות מקסיקו ודרום ארה"ב, בחרתי בו בגלל המראה הפיסולי שלו ודרישות הטיפול והמים הנמוכות.

גן זה היינו דוגמא לכך, שבתכנון נכון ניתן ליצור גן מעניין המבוסס על צמחים מזן אחד בלבד.