חוף ים

חוף ים/דני שושן

אני זוכרת ימים יפים
אני זוכרת חוף זהב
הזכרונות לא מרפים
כמה הלב כל כך אהב
אני רוצה לפרוש כנף
ולעוף אל המרחב